*Rustlokaal: Indien leerlingen een rust-moment nodig hebben tijdens de lessen, kunnen ze gebruikmaken van het rustlokaal. Hier kunnen ze terecht voor een gesprek/rustmoment en is er altijd een personeelslid aanwezig.  

*Schoolbib: Indien het te druk is tijdens een speeltijd of wanneer een leerling uit een moeilijke situatie moet geraken, kunnen ze terecht in de “BIB Mac”. Hier kunnen ze zich rustig bezig houden, een boek lezen,… Ook hier is er toezicht van een leerkracht. 

Alle leerlingen krijgen de kans om minstens 1x per jaar deel te nemen aan het therapeutisch paardrijden. Ze leren omgaan met paarden en al rijdend spelletjes tot een goed einde te brengen. 

Vanuit ons gezondheidsbeleid hebben we elke week een vaste fruitdag. Kinderen brengen op deze dag een stuk fruit mee of ze krijgen dit aangeboden door de school. 

‘Spelen is leren‘. Bewegen en dus ook spelen vormen een springplank in de ontwikkeling van kinderen. Wij vinden het dan ook zeer belangrijk om veel aandacht te besteden aan onze speelplaatswerking en deze zo goed mogelijk af te stemmen op onze leerlingen.

Motorische activiteiten, sociale vaardigheden, ruimtelijk inzicht en vrijetijdsbesteding zijn vaak erg moeilijk voor onze leerlingen. We willen ze maximale kansen bieden om hun interesses, talenten en competenties verder te laten ontwikkelen door hen te prikkelen en de mogelijkheid te bieden op een veilige en gevarieerde manier te spelen in de verscheidene speelzones van onze speelplaats. 

Het is uiterst belangrijk dat de leerkrachten en ouders de kinderen stimuleren tot lezen. Om de 14 dagen brengen de leerlingen samen met de klastitularis een bezoek aan de stedelijke bibliotheek.
Netheid, zorg en tijdig inleveren van deze boeken is vereist. Sinds 13/09/2021 is onze schoolbib ook open. Hier kunnen de leerlingen steeds boeken komen uitlenen. 

Om de 2 jaar gaan we met de leerlingen van de bovenbouw op waterklassen te Maaseik.